Wednesday, 29 March 2023
Avaleht arrow Sisekord


Sisekord


Pääs klubi-baari Club Lounge alates 18. eluaastast.

Palun tutvuge alljärgnevate eeskirjadega, et klubi-baaris Club Lounge veedetud aeg oleks meelelahutuslik ja nauditav.

 1. Klubi-baar Club Lounge on avatud
  R, L 23.00 - 04.30
 2. Ootame külastajatelt korrektset ja kohast riietust vaba aja veetmiseks Club Lounges (keelatud on sisenemine dressides ja tossudega).
 3. Töötajatel ja turvateenistusel on õigus kontrollida külastajate vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (pass, id-kaart, juhiluba). Kui vastatavat dokumenti ei ole, siis on turvateenistusel õigus külastajat klubisse mitte lubada.
 4. Club Lounges ei ole lubatud:
  4.1. Siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele. Relvi me hoiule ei võta.
  4.2. Pildistada ega filmida Club Lounges toimuvat programmi.
  4.3. Tuua kaasa alkohoolseid jooke. Club Loungel on õigus kaasa toodud alkohoolsed joogid konfiskeerida.
 5. Meil on õigus kontrollida käesoleva sisekorra eeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ja paluda tal Club Loungest lahkuda.
 6. Me ei teeninda ega luba oma ruumidesse või palume koheselt lahkuda isikutele, kes on alkoholi liigjoobes või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.
 7. Administratsioon jätab endale õiguse otsustada, keda lubada Club Loungesse  ja keda mitte.
 8. Külastaja, kes lõhub või rikub Club Lounge inventari (ka lauanõud), on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt hinnakirjale.
 9. Administratsioon ei vastuta riietehoidu antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest.
 10. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid Club Lounge juhtkonnale või vastutavale töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses antud olukorras on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Vastutav töötaja on kohustatud lähtuma otsuste tegemisel sisekorra eeskirjadest ning kõikide külastajate turvalisuse kriteeriumist.
 11. Club Loungest väljumisel kaotab pilet kehtivuse.
 12. Garderoobinumbri kaotamisel trahv 5€.

 Sisekorra eeskiri on kinnitatud 27.10.2005

 


2008 Club Lounge